torsdag, juli 03, 2008

Bloggande författare

Nu bloggar Leif G W Persson i egen regi på adress

GW-bloggen

Kul och välkommen till bloggosfären!

Kan man hoppas på skrivtips, eller lite om skrivandets knep och knåp eller vedermödor?

Tips från Svd.

Inga kommentarer: