torsdag, december 20, 2007

Påtal om plagiering

Fick ett besök från Urkund. Eller en träff av en som hade lämnat in ett arbete. Inget märkvärdigt. Det var ett citat jag själv har läst (med källhänvisning).

Vad är då Urkund?
Så här beskriver de själva:
"Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering och används framgångsrikt på universitet och högskolor i hela Europa. Urkunds system kontrollerar alla dokument mot tre centrala källområden; Internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat studentmaterial (t ex PM, case studies och examensarbeten).

Urkund är tidsbesparande för examinatorer, som inte behöver misstänka studenter för fusk eller själva leta efter plagiat. Uppvisar ett dokument likheter med innehåll i källmaterialet flaggar systemet för ett eventuellt plagiat. Urkund är användarvänligt och presenterar resultaten tydligt.

Med Urkunds system försvinner studenters möjlighet att plagiera genom att t ex hämta texter från Internet utan att hänvisa till källan eller genom att låna ett färdigt arbete från ett annat lärosäte. Studenter får ett bevis på att allt material är egenproducerat.

Urkund ger utbildningen en värdefull kvalitetsstämpel."

Tur det inte fanns när jag studerade. Det är svårt ibland att göra en del arbeten tillräckligt unika. Det SKA ju ofta in litteraturhänvisningar med. Och om många elever/stundeter får samma uppgift så blir nog några rätt lika.

Fast med tanke på ICA förlagets miss kanske vore något för förlagsbranschen med? Stora förlag kanske använder det. Jag vet inte. Själv har jag precis suttit och korrekturläst en referenslista. Rörig värre var den. Skrivtips återkommer snart med hur man skriver en sån.

Inga kommentarer: