söndag, april 15, 2007

Inspiration från Street

En förödande vacker lördag då jag inte direkt hade tankar på skrivna ordet. Solen sken, stockholmarna utslagna på varje ledig plätt. Mest inspiration på Streets marknad gav Insiktiktskorten från Livsinpsipration.

En underbar dag då man verkligen känner hur Israel Kolmodin kunde få inspiration till vår underbara sommarpsalm,

Den blomstertid nu kommer...

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt blir återfött. De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd, de rika örtesängar och lundens gröna träd, de skola oss påminna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna, som räcker året om.

Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud, skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud? Min själ, upphöj Guds ära, stäm upp din glädjesång till den som vill oss nära och fröjda på en gång.0 Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld. Dig, glädjesol, vi hälsar. Värrn upp vårt sinnes köld. Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek far. Vänd bort all sorg och smärta du vän som allt förmår.

Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.

Inga kommentarer: