fredag, april 13, 2007

Om böcker

"En del böcker är till för att avsmakas, andra för att sväljas, andra åter för att tuggas och smältas. En del skall därför blott läsas bitvis en del i sin helhet men inte alltför noggrant. Några få slutligen bör läsas från pärm till pärm med uppmärksamhet och eftertanke."

Sir Francis Bacon, 1561-1626

Inga kommentarer: