onsdag, juni 27, 2007

Om val

"Av två meningar skall man välja den kortaste, av två ord det enklaste, av två bilder den klaraste och av två förläggare den som telegraferar i stället för att skriva brev."

John Steinbeck, 1902 - 1968

Inga kommentarer: