onsdag, oktober 10, 2007

En av kandidaterna till Nobelpriset 2007?

Är den israeliske författaren Amos Oz.

Hans lilla pärla Hur man botar en fanatiker, 88 sidor, t läser jag just nu. Inte bara för att den är omskriven och ämnet är intressant. Utan för att se vad han tänker om skrivande.

Det nämns sällan men hela titeln på boken är : "Hur man botar en fanatikeroch om att skriva". Intressant, som fortsättning på gårdagens tema.
(Boken är tre essäer och bygger på föredrag som han hållit)

Amos Oz var i Sverige i samband med bokmässan och intervjuades av

Inga kommentarer: