torsdag, maj 20, 2010

Förlaget Vertigo ondgör sig över eBoksformatet

Efter en pressrelease så vart det högtryck, bl a DN som oublicerade denna artikel Vertigo slutar ge ut e-böcker.

I deras blogg fortsätter de med sitt ställningstagande, och länkar till andra som fortsatt debatten.

Här vill ju förlaget med satsa på eBöcker. Jag som med lekt ePub och indesign ser att våra publikationer ofta inte riktigt matchar hur tankesättet när man arbetar med eBöcker. Särskilt om det inte är rena textböcker, vilket vi sällan sysslar med. Öven om vi arbetar med bildningsböcker så vore det till vissa delar alldeles utmärkt med eBöcker med länkar, läsa mera etc. Men då förändras våra redaktörers roll rätt mycket. Och författarnas. Vi som arbatar med formen med självklart. Sen förväntar sig kunden billigare publikationer för att det är enklare, och det är det inte. Tyvärr. Visst tror jag på eBoken. Jag älskar lättillgängligheten och innehåll går månger före form. Så att fastna i formkrav, då har man inte helt koll på ens kunder heller.

Men är jag ett förlag som verkligen har en mission med en upplevelse (jag har dålig koll på vad Vertigo har publicerat) så är nog eBoken inte rätt form. För det är mycket mer fakta, lite som en hemsida och mer likt internet. Vertigo kanske borde ge sig på ljudböcker istället (om de nu inte gör det).

Inga kommentarer: