måndag, september 03, 2007

Writing Advice From The Experts - AutoCrit Writing Center

Ännu en expert sida, med flera artiklar.

AutoCrit Writing Center


Exempel på artiklar (på engelska):

- "Writing The First Draft or "The Ugly Duckling" by: Gaelen Foley
- "Catherine's 3 C's for Compelling Conversation" by: Catherine Mann
- Conflict Test by: Kathleen O'Reilly.

AutoCrit står Writers Digest lista: 101 Best Websites for Writers in 2007!

Förutom artiklar så finns även e-kurser, litet skrivtest för att se över upprepade fraser, längd på meningar etc.

Inga kommentarer: