torsdag, juli 19, 2007

Linné om att skriva

"En tydelig styl, korta ord med ren mening, och undvikande af tautologie är det som gör ens skrifter tydeliga".

Carl von Linné
1707-1778

Mer om Linnes språk hittar du på Uppsala universitets hemsida.

Inga kommentarer: