fredag, juli 06, 2007

Skrivtips från George Orwell

George Orwell var förutom en stark motståndare till totalitära styrelseskick även passionerad över konsten att skriva väl. Här är tolv skrivtips som kommer från hans essä “Politics and the english Language”.

När du skriver en mening bör du alltid fråga dig själv följande frågor:

1. Vad är det jag försöker säga?
2. Vilka ord kan uttrycka det?
3. Vilken bild eller omskrivning kan klargöra det jag vill säga?
4. Är den här bilden aktuell och allmän nog att använda?
5. Kan jag uttrycka mig mer kortfattat?
6. Har jag uttryckt mig onödigt fult eller klumpigt?

När du väljer ord, följ dessa regler:

7. Använd aldrig metaforer, synonymer eller annat figurativt beskrivande som förekommer alltför ofta i tryck.
8. Använd aldrig ett långt ord när det duger med ett kort.
9. Om det är möjligt att använda en kortare form av ett ord, gör det!
10. Skriv inte i passiv form om du kan skriva i aktiv.
11. Använd inte främmande uttryck, ett vetenskapligt ord eller en jargong om det finns en motsvarighet inom svenskan.
12. Bryt hellre någon av dessa regler än att säga något ogenomtänkt rakt ut.

På writingclasses.com finner du hans tolv tolv skrivtips på engelska. Jag har lånat min översättning från fröken Förster (tack!)

Inga kommentarer: