tisdag, september 15, 2009

Typnitt för böcker

Råkade surfa förbi en lista på de tio mest vanliga teckensnitten som används i böcker som vunnit pris i bokdesign (2008)

1. Minion
2. ITC New Baskerville
3. FF Scala & 4. FF Scala Sans
5. Adobe Garamond
6. Trade Gothic
7. Electra
8. Fournier
9. Dante
10. DIN

Andra populära typsnitt för The American Associ­ation of University Presses (AAUP) vinnare av Book, Jacket, and Journal Show:
* Gotham
* Helvetica Neue
* Akzidenz Grotesk
* Futura
* Sabon
* Bembo
* Bodoni
* Filosofia
* Monotype Grotesque
* Inter­state
* FF Quadraat Sans
* FF Clifford

Hmm, vart är Indigo?

Nå är du nyfiken på att veta mer? Läs hela artikeln här om de olika typsnitten (engelska) från Fontfeed.

Inga kommentarer: