tisdag, november 27, 2007

Att skriva en faktabok

Expertville har en hel serie med filmer om att skriva en faktabok med Bobbi Linkemer

Här är första
Six Things You Need to Write a Non-Fiction Book: Part 1

Skulle gärna bädda in videon. Men den startar direkt.

De andra är (direktlänkar bara till de första, de andra hittar du lätt längre ner på på alla sidorna jag länkat till)

 • Six Things You Need to Write a Non-Fiction Book: Part 2
 • The Seven Steps to Writing a Great Non-Fiction Book
 • Carving Out Time to Plan, Research, & Write: Guide to Writing a Non Fiction Book
 • Writing the Proposal: Turning a Proposal Into a Non-Fiction Book
 • Why Do I Need a Proposal: Guide to Writing a Non-Fiction Book
 • Doing Book Research Part 1: Using Your Resources: How to Write Non-Fiction
 • Doing Book Research Part 2: Interviewing Experts: How to Write Non-Fiction
 • Doing Book Research Part 3: Using the Internet: How to Write Non-Fiction
 • Determine Your Writing Style: How to Write a Non Fiction Book
 • Creating an Outline & Table of Contents: How to Write a Non Fiction Book
 • Organizing Your Work: How to Write a Non-Fiction Book
 • Research the Competition: Writing a Non-Fiction Book
 • Overcoming Writers Block: How to Write a Non-Fiction Book
 • Dispelling the Myth of Writing: How to Write a Nonfiction Book
 • Choosing Which Person to Write In: Creating a Work of Non-Fiction
 • Finding Your Writers Voice: Guide to Writing a Non-Fiction Book
 • Deciding Which Tense to Write In: How to Write a Non-Fiction Book
 • Avoiding Adverbs: Tips for Writing a Non-Fiction Book
 • Using a Dictionary & Thesaurus: Tips for Writing a Non Fiction Book
 • Why Passive Writing Is Bad: How to Write a Non Fiction Book
 • Front & Back Matter: Tips for Writing a Non-Fiction Book
 • Setting Writing Goals: How to Write a Nonfiction Book
 • Know Your Audience: How to Write a Non-Fiction Book
 • Telling People What Your Book Is About: Tips for Nonfiction Writing
 • Big vs Small Publishers: Writing a Non-Fiction Book
 • How to Get a Book Agent: Tips for Writing Nonfiction
 • Should I Self-Publish: How to Write a Non-Fiction Book
 • Why You Should Not Use a Vanity Press: Tips for Nonfiction Writers
 • Example of a Bad Publishing Job: How Not to Self-Publish Nonfiction Book
 • Example of a Good Publishing Job: How to Self-Publish a Nonfiction Book
 • Using Print on Demand Services: An Explanation for Non-Fiction Authors
 • Example of a Great Layout Design: How to Self-Publish a Non-Fiction Book
 • Example of a Poor Layout Design: How to Self-Publish a Non-Fiction Book
 • Another Example of Good Layout Design: How to Write & Publish a Non-Fiction Book
 • People You Need to Publish Your Book: How to Write a Non-Fiction Book
 • Getting an Attorney: How to Write & Publish a Non-Fiction Book
 • Tips & Techniques for Promoting Your Non-Fiction Book: An Authors Guide
 • Tips on Creating a Marketing Plan for Your Non-Fiction Book
 • Recommended Reading for Marketing Your Non-Fiction Book
 • Internet Marketing Strategies: Writing & Publishing a Non-Fiction Book
 • Other Marketing Strategies & Plans: How to Promote a Non-Fiction Book
 • Other Marketing Strategies & Plans: How to Promote a Non-Fiction Book
 • Using Google Ads to Promote Your Non-Fiction Book: Internet Marketing Strategies
 • Tips & Advice for Adding an Internet Bookstore to Your Website

Inga kommentarer: