torsdag, november 01, 2007

Hur funkar vi människor, egentligen

Ingen som vet, ingen som vet....

Eller det finns ju en del forskning på området.

Ska man skriva om människor och för människor, så kan även mänskligt beteende behöva faktagranskas.

Artikeln The Halo Effect: When Your Own Mind is a Mystery visar den tio topstudier om halo-effecten men också hur lite vi begriper om hur våra egna tankar fungerar.

Många intressanta artiklar om mänskligt beteende och hur vi agerar hittar du på PsyBlog.

Inga kommentarer: